Dit is de website van House of Salts, (www.mystified-regain.wpmudev.host). onderdeel van Blue Orange Participaties BV.

Ons postadres is Postbus 59620, 1040 LC te Amsterdam. Blue Orange Participaties in geschreven bij de Kamer van Koophandel op nummer 53230124 en het BTW nummer is NL850801898B0

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch uw domeinnaam en uw e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

  • uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
  • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
  • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die je op onze site geraadpleegd hebt
  • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt

Deze informatie wordt gebruikt:

  • om uw bestelling te kunnen afhandelen
  • om de inhoud van onze website te verbeteren
  • om u op de hoogte te stellen van updates van onze site

De informatie wordt alleen intern gebruikt en zal nooit worden doorgegeven of verkocht aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies.

We hebben geen samenwerkingsverbanden of speciale relaties met derden op internet waarmee wij uw gegevens delen.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Wanneer u vragen heeft kun u ons altijd benaderen voor uw vragen. Per mail via info@mystified-regain.wpmudev.host of per post op Postbus 59620, 1040 LC te Amsterdam.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.

Disclaimer:

HouseofSalts.com doet haar uiterste best om de informatie op deze website zo actueel, correct en volledig mogelijk te houden. Omdat de informatie op deze website dagelijks verandert en wordt bijgewerkt, kan HouseofSalts.com niet garanderen dat informatie te allen tijde actueel, correct en zo volledig mogelijk is weergegeven.

Eventuele wijzigingen in de op de website aangeboden informatie kunnen op ieder moment, zonder enige vorm van kennisgeving worden toegepast. Aansprakelijkheid voor kennelijke onjuistheden op de website is uitgesloten. Ook kan HouseofSalts.com geen aansprakelijkheid aanvaarden voor kennelijke onjuistheden met betrekking tot de inhoud van e-mail. Op alle e-mail, of nieuwsbrieven die je ontvangt van medewerkers van HouseofSalts.com is deze disclaimer van toepassing.

Het auteursrecht en ander intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website komt toe aan HouseofSalts.com en/of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Het is niet toegestaan tekst of afbeeldingen van deze website te kopiëren voor commerciële doeleinden. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u op verschillende manieren benadren. Per mail via info@mystified-regain.wpmudev.host of per post op Postbus 59620, 1040 LC te Amsterdam.